Náš tým

Daňový poradce : Ing. Radoslav Harnol - kancelář Praha

 

Radoslav je zakladatelem a jediným společníkem Harnol & Partners, s.r.o. Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava, obor Ekonomika a právo v podnikání a je daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky. Radoslav se věnuje daňovému a účetnímu poradenství již více než 10 let a jeho specializací je zejména daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty a účetnictví podnikatelských subjektů.


Hovoří plynně česky, polsky a německy.

Daňový poradce : Ing. Veronika Harnolová - kancelář Praha

 

Veronika vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku a je daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky. Veronika se věnuje daňovému a účetnímu poradenství již 8 let a její specializací je zejména poradenství v pracovněprávních vztazích z pohledu daně z příjmů právnických a fyzických osob, poradenství v oblasti zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení  a kompletní daňové poradenství pro fyzické osoby.  


Hovoří plynně česky a anglicky.

Daňový poradce : JUDr. Ing. J. Zahradník, Ph.D. - kancelář Praha

 

Jaroslav vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v roce 2000 a Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 2001. Rovněž studoval management na univerzitách v Praze a Helsinkách a získal v tomto oboru doktorát. Je advokátem zapsaným v České advokátní komoře a daňovým poradcem zapsaným v Komoře daňových poradců ČR. Jaroslav má dlouholetou praxi v oblasti komplexního daňového a právního poradenství. Kromě jiného má široké zkušenosti se zakládáním a optimalizací korporátních struktur, s restrukturalizacemi a mezinárodními transakcemi.

 

Jaroslav hovoří plynně česky, anglicky a německy.

Daňový poradce : Ing. Hana Němcová - kancelář Ostrava

 

Hana vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Účetnictví a finanční řízení podniku a od roku 2008 je daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky. Hana se věnuje daňovému a účetnímu poradenství již víc než 10 let a její specializací je zejména komplexní daňové a účetní poradenství pro malé a střední podniky a fyzické osoby. 

 

Hovoří plynně česky, anglicky a německy.

 

Auditor, daňový poradce : Ing. Iva Procházková

 

Iva vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu. Od roku 1997 je auditorem zapsaným v seznamu Komory auditorů České republiky a od roku 2002 je daňovým poradcem zapsaným v seznamu Komory daňových poradců České republiky. Ve své praxi se věnuje zejména auditu individuálních a konsolidovaných účetních závěrek sestavených podle českých účetních předpisů nebo IFRS. Specializuje se též na zajišťovací účetnictví (hedging), vnitřní kontrolní systémy auditovaných subjektů a na ověřování reportovacích balíčků.


Hovoří plynně česky a německy.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství