Audit

Naše společnost poskytuje komplexní škálu auditorských služeb, mezi něž patří zejména níže uvedené služby:

  • Statutární audit dle českých účetních předpisů/Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS),
  • Audit konsolidované účetní závěrky,
  • Due-Diligence,
  • Kontrola vnitřního kontrolního systému,
  • Jiné ověřující zakázky dle požadavků klienta


Naše vysoká odbornost, rychlost, osobní přístup a v neposlední řadě rozumné ceny jsou základem našeho úspěchu.

Pro bližší informace o poskytovaných službách kontaktujte naše auditorské oddělení. Auditorské služby Harnol & Partners jsou poskytovány v samostatné společnosti FAL-CON AUDIT s.r.o., která se zaměřuje výhradně na audit.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství