Vedení mzdové agendy dle českých a slovenských předpisů

Outsourcing mzdové agendy je vhodný pro většinu zaměstnavatelů. Díky zpracování mezd dodavatelským způsobem může společnost snížit celkové náklady na vedení mzdové agendy, vyřešit zastupitelnost mzdové účetní v případě její nepřítomnosti a zabezpečit, aby byly mzdy vedeny v souladu s aktuálními předpisy. Společnost se dále nemusí zabývat otázkou vytíženosti interní mzdové účetní v průběhu celého měsíce.

Významnou výhodou outsourcingu mzdové agendy a personalistiky je zajištění absolutní diskrétnosti ve vztahu k personálním a mzdovým údajům.

Pro oblast vedení mzdové agendy a personalistiky je našim klientům k dispozici mzdové oddělení s bohatými zkušenostmi se zpracováním mezd dle českých a slovenských právních předpisů. Svěříte-li vedení mzdové agendy naší společnosti, obdržíte v rámci této služby i služby daňového poradce se specializací na daň z příjmů fyzických osob, zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Časté změny v legislativě související se zpracováním mzdové agendy a personalistiky vyžadují neustálou aktualizaci odborných znalostí. Odborný dohled daňových poradců nad mzdovými účetními je zárukou kvality poskytovaných služeb.

Veškerou komunikaci s úřady standardně zajišťujeme na základě plné moci zcela bez účasti klienta: přihlášky/odhlášky zaměstnanců, měsíční přehledy, roční vyúčtování atd. V případě potřeby je možné zasílat klientovi kopie jednotlivých dokumentů.

 • převzetí české / slovenské mzdové agendy a personalistiky od stávajícího zpracovatele (kdykoliv v průběhu roku),
 • možnost on-line docházky zaměstnanců – na míru klienta
 • komplexní vedení mzdové agendy a personalistiky (pro české i zahraniční zaměstnance) ve mzdovém softwaru DATACENTRUM nebo v účetním softwaru Helios ORANGE,
 • zajištění zákonných povinností při nástupu a výstupu zaměstnance (přihlášení a odhlášení na příslušné úřady),
 • provádění platebního styku,
 • zpracování podkladu pro zaúčtování mezd ve formátu umožňujícím import do účetního SW klienta,
 • zpracování ročního zúčtování daně,
 • zpracování reportů dle požadavků klienta,
 • vyplnění požadovaných formulářů pro statistický úřad, úřady práce atd.
 • zastupování při kontrolách souvisejících s vedením mzdové agendy,
 • daňové poradenství, poradenství týkající se sociálního a zdravotního pojištění a pracovně právní poradenství.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství