Vedení účetnictví

Poskytujeme službu externího vedení účetnictví dle platných českých předpisů. Svěříte-li vedení účetnictví naší společnosti, obdržíte v rámci této služby i služby daňového poradce, který Vám bude k dispozici nejen za účelem kontroly plnění všech povinností plynoucích z platných daňových předpisů, ale zejména za účelem optimalizace Vašich odvodů. Skutečnost, že finanční úřad neshledal při kontrole Vašeho účetnictví a plnění daňových povinností žádné nedostatky ještě neznamená, že na daních neodvádíte víc, než musíte.

Proto našim klientům přidělujeme nejen zodpovědnou účetní, která má na starost vedení účetnictví a komunikaci s klientem, ale i daňového poradce, který je zodpovědný za související daňové poradenství a zastupování klientů při kontrolách ze strany správce daně.

Hlavním důvodem pro svěření vedení účetnictví externí firmě (outsourcing účetních služeb) jsou úspory na nákladech na mzdy a pojistném za vlastní zaměstnance, na jejich vzdělávání, na pořizování hardwaru a softwaru potřebného ke zpracování účetnictví.

Významnou výhodou outsourcingu je rovněž skutečnost, že dodavatel účetních služeb přebírá rizika plynoucí z chybně vedeného účetnictví. Ručí tak za správné vedení účetnictví, včetně vyhodnocení jednotlivých účetních případů z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Odborný dohled prostřednictvím daňových poradců nad účetními je zárukou kvality poskytovaných služeb.

Účetnictví vedeme v softwaru Helios ORANGE. Klienti často nechtějí investovat do účetního softwaru a jeho správy a využívají možnost vzdáleného přístupu ke svému externě vedenému účetnictví. Vzdálený přístup klientům umožňuje samostatné vystavování faktur, evidenci došlých faktur, automatické hlídání splatnosti došlých faktur a vystavování příkazů k úhradě, které lze importovat do internetového bankovnictví klienta, vedení pokladny atd. Vzdálený přístup do účetního softwaru umožňuje řadu variant, které lze přizpůsobit požadavkům a potřebám klienta.

 

Našim klientům můžeme také poskytnout sídlo společnosti na Praze 9.

 

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství