Audyt

Oferujemy niezależne wykonywanie usług audytorskich, których celem jest podniesienie wiarygodności informacji przygotowanych przez Klientów, a przeznaczonych dla inwestorów, wierzycieli i innych zainteresowanych stron, jak również dla spełnienia wymogów obowiązującego prawa.

 

W naszej pracy opieramy się na indywidualnym podejściu i dostosowaniu działań do specyfiki Klientów. Dzięki temu dostarczamy im wartość dodaną, wykraczającą poza proste badanie sprawozdań finansowych.

 

Osoby nadzorujące i uczestniczące w badaniach i przeglądach sprawozdań finansowych to wyłącznie biegli rewidenci, posiadający wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych firmach doradczych.

Usługi audytorskie zapewniamy pośrednictwem naszej firmy FAL-CON AUDIT s.r.o., która się skupia wyłącznie na audyt.

 

 

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství