Doradztwo podatkowe

Spektrum oferowanych przez nas usług w dziedzinie doradztwa podatkowego zapewnia obsługę zarówno przedsiębiorstw wszelkich form prawnych i branż, jak i osób fizycznych. Doradcy podatkowi Harnol & Partners, s.r.o. pomagają Klientom w zakresie optymalizacji zobowiązań podatkowych, wskazując jednocześnie na ewentualne ryzyka związane z przyjęciem rekomendowanych rozwiązań w zakresie prawa podatkowego.

 

Doradcy podatkowi Harnol & Partners, s.r.o. świadczą kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w zakresie:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • opłat i podatków lokalnych,
  • międzynarodowego prawa podatkowego,
  • wsparcia podczas kontroli skarbowych i prowadzonych postępowań podatkowych.

W zależności od charakteru problemu i oczekiwań Klientów bieżące doradztwo podatkowe świadczone jest w formie: osobistych i telefonicznych rozmów z Klientem oraz korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Więcej informacji na temat bieżącego doradztwa podatkowego Harnol & Partners, s.r.o. można uzyskać kontaktując się z naszym doradcą podatkowym.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství