Kadry i płace

Outsourcing usług kadrowo-płacowych

Usługę outsourcingu funkcji naliczania wynagrodzeń i administracji personalnej kierujemy do pracodawców, którzy pragną skoncentrować się na realizacji statutowych zadań firmy, zachować poufność danych osobowych swoich pracowników i jednocześnie mieć pewność, że procesy administracji kadrowo – płacowej prowadzone są rzetelnie, terminowo i w pełnej zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Outsourcing naszych usług to  stały dostęp do szerokiego grona ekspertów – nie tylko do specjalistów z zakresu kadr i płac, lecz także księgowych, audytorów czy doradców podatkowych. Dzięki temu Klient nie musi ponosić kosztów zatrudnienia, rekrutacji i szkolenia własnego personelu.

Harnol & Partners, s.r.o. zapewnia pełną obsługę spraw związanych z wynagrodzeniem pracowników począwszy od sporządzania listy płac i prowadzenia kartotek pracowników, po przelewanie wynagrodzeń na konto i prowadzenie rozliczeń z właściwymi urzędami.

 

Oferowane przez nas w tym zakresie usługi to:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie i rozliczanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, wynagrodzeń dla członków zarządu i rad nadzorczych zarówno rezydentów, jak i nierezydentów podlegających do czeskich lub zagranicznych systemów zabezpieczenia społecznego,
 • sporządzanie list płac,
 • realizowanie przelewów wynagrodzeń oraz zobowiązań,
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS,
 • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 • przygotowywanie i przesyłanie danych finansowych i raportów dla księgowości oraz współpraca przy księgowaniu i uzgadnianiu korekt wynagrodzeń,
 • sporządzanie poleceń księgowania wynagrodzeń i raportów według określonego schematu i struktury kosztowej, dokonywanie przelewów wynagrodzeń na wskazane konta,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu oraz osiągniętych dochodach,
 • przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań i raportow statystycznych, ewidencyjnych i ewaluacyjnych,
 • doradztwo z zakresu prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń,
 • informowanie o zmianach w przepisach,
 • reprezentacja przed urzędami, organami i instytucjami,
 • inne czynności wynikające z przepisów prawa.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství