Księgowość

Outsourcing usług księgowych

Usługi w zakresie księgowości obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami czeskiej ustawy o rachunkowości.

 

 

Oferowane przez nas w tym zakresie usługi to:

 • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont z uwzględnieniem specyfiki Klienta,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, bieżące doradztwo księgowe i podatkowe,
 • w ramach prowadzenia ksiąg oferujemy Accounting Online View - usługę dającą naszym Klientom bezpieczny dostęp do informacji finansowych ich przedsiębiorstwa, za pośrednictwem Internetu,
 • ponadto, także w ramach Accounting Online umożliwiamy podział funkcji księgowych pomiędzy Klienta i nasz personel, pozwalające specyficznie dostosować skalę usług prowadzenia ksiąg do potrzeb Klienta,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań,
 • przygotowanie deklaracji Intrastat,
 • dostosowanie terminów zamknięć miesięcy oraz raportowania do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • raportowanie w zależności od potrzeb nie tylko w języku polskim, ale również w języku niemieckim lub angielskim,
 • sporządzanie pakietów audytorskich i konsolidacyjnych zgodnych ze standardami przyjętymi przez Klienta,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego,
 • pomoc w przypadku przeprowadzania kontroli podatkowych i audytu,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství