Praha

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4
IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 164615.

tel.: +420 222 365 920, +420 721 005 489

e-mail: info@harnol.cz

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství