Povinné úpravy společenské smlouvy/stanov společnosti do 30.6.2014

29.5.2014

Věděli jste, že v souvislosti s novými právními předpisy by se měly upravit společenská smlouva/stanovy společnosti v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích? Zákon pro úpravu stanovuje lhůtu do konce června 2014. V případě, že k úpravě smlouvy/stanov včas nedojde, měl by rejstříkový soud společnost k úpravě vyzvat a stanovit dodatečnou lhůtu. Pokud je i v této lhůtě společnost nečinná, soud může společnosti uložit pokutu až 100.000,- Kč či společnost zrušit a nařídit její likvidaci.

Do konce června by měla valná hromada taktéž schválit smlouvy o výkonu funkce jednatelů/členů představenstva a dozorčí rady, ve kterých mají být obsaženy veškeré odměny a plnění poskytovaná členům orgánů společnosti. Pokud smlouva není schválena, je výkon funkce bezplatný.

V případě zájmu o podrobné informace Vám rádi poskytneme kontakt na naši spolupracující právní kancelář.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství