Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. nespolehlivého plátce

6.10.2014

Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

Institut nespolehlivého plátce v žádném případě nepostihuje běžné plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení a nestihli ho včas napravit, ale jinak si plní základní daňové povinnosti řádně.

Údaje o nespolehlivých plátcích lze získat na internetových stránkách finanční správy na adrese: www.financnisprava.cz vpravo na stránce pod odkazem Registr plátců DPH. Vyhledávání je možné jednotlivě podle daňového identifikačního čísla (DIČ) plátce anebo souhrnně, kdy najednou lze zobrazit kompletní seznam všech nespolehlivých plátců registrovaných v České republice. Ke dni 24.9.2014 jich bylo evidováno 139.

Přímý odkaz: http://adisreg.mfcr.cz.

V Informaci GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 2, lze najít veškeré podmínky pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce.

©2013, Harnol & Partners - vedení účetnictví a daňové poradenství