Úrok z daňových odpočtů

č. j. 1 Afs 445/2019–47


Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci úroku ze zadržovaných odpočtů. Rozsudek č. j. 1 Afs 445/2019–47 se zabývá tím, že úrok z odpočtu ve výši 1 % + repo sazba (účinný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2020) je v rozporu s výkladem evropského práva. Nově se použije úrok 14 % + repo sazba od počátku čtvrtého měsíce po skončení daného zdaňovacího období.