Řetězení daňových ztrát

č. j. 8 Afs 58/2019-48


Nejvyšší správní soud rozhodl, jestli je zákonné bez limitně prodlužovat lhůtu pro stanovení daně v případě opakujících se daňových ztrát.


Správce daně začal daňovou kontrolu v roce 2014 za zdaňovací období 2008 a následně v roce 2018 za období 2009, kdy na výklad zákona pohlížel tak, že se konec lhůty pro stanovení daně počítá od období, kdy je později vyměřená ztráta. Soud ale rozhodl, že takovýto pohled je nepřípustný a prodloužení lhůty pro stanovení daně je pouze možný za zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla. Ztráta, která je tedy vyměřena v budoucím zdaňovacím období není rozhodující pro prodloužení lhůty pro stanovení daně za předešlé roky.