top of page

Daňové termíny květen 2024

02.05.2024 daň z neočekávaných zisků

 • podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023


02.05.2024 daň z příjmů

 • podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2023 


10.05.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (mimo spotřební daň z lihu)


20.05.2024 daň z příjmů

 • měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2024

 • splatnost paušální zálohy


27.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně za duben 2024

 • souhrnné hlášení za duben 2024

 • kontrolní hlášení za duben 2024


27.05.2024 energetické daně

 • daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2024


27.05.2024 spotřební daň

 • splatnost daně za březen 2024 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daňové přiznání za duben 2024

 • daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 


31.05.2024 daň z nemovitých věcí

 • splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší

       než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu)


31.05.2024 daň z přidané hodnoty

 • daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim


31.05.2024 daň z příjmů

 • odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2024

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Daňové termíny Duben 2024

02.04.2024 daň z neočekávaných zisků podání přiznání k dani z neočekávaných zisků a úhrada daně za rok 2023 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2024 podání vyúčtování daně vy

Nový zákon o účetnictví

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví, který nahradí stávající z roku 1991 a má přinést soulad s mezinárodními standardy. Návrh počítá s účinností od 1. ledna 2025 a prošel

Zvýšení spotřební daně z tabáku

Rok 2024 přinesl další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, součást dlouhodobého trendu vycházejícího z ochrany veřejného zdraví a boje se závislostmi. Od 1. dubna 2024 platí nové sazby i pro

Comments


bottom of page