top of page

Daně z nemovitých věcí pro rok 2024

Od 1.1.2024 přišla v účinnost novela zákona o dani z nemovitých věcí, jejíž novinky a změny ovlivňují povinnost podat daňové přiznání na rok 2024. 

 

Povinnost, ze kterých plyne povinnost podat daňové přiznání:

 • Změna výměry či druhu pozemku evidovaného v katastru nemovitostí

 • Kolaudace stavby

 • Získání stavebního povolení

 • Nabytí či pozbytí nemovitosti

 • Zřízení práva stavby

 • Rozdělené budovy na jednotky 

 • Změna samotné stavby - nástavba, přístavba či demolice

 

Daňové přiznání není potřeba podávat v případě:

 • Zvýšení sazby daně, změny koeficientu či nového označení typu pozemku 

 

Vybrané změny a novinky účinné od 1.1.2024:

 • Získání stavebního povolení (stavební pozemky) - pokud bylo získáno povolení nebo probíhá stavba na pozemku, na němž stojí jiná budova, tak se na část pozemku určenou k nové zástavbě uplatňuje nově vyšší sazba pro stavební pozemky.

 • Zpevněná plocha - v případě, že není evidována v katastru nemovitostí jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, tak se tato část pozemku zdaní vyšší sazbou pro druh pozemku zpevněná plocha

 • Garáž - od 1.1.2024 se bude nutné řídit tím, že bude zdaňována tak, jak je zapsána v katastru nemovitostí

 • Neznámý vlastník u stavby nebo jednotky - poplatníkem daně je uživatel, který tuto nemovitost uvede v daňovém přiznání

 

Nově jsou osvobozeny například pozemky v národním parku, pozemky tvořící jeden funkční celek s jednotkou nebo se stavbou a jsou vymezeny k veřejně prospěšným právnickým osobám nebo sociálním družstvům či zařízení na služby péče o dítě.

 

Daňové přiznání je nutné podat na příslušný finanční úřad nejpozději do 31.1.2024. 

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Nový zákon o účetnictví

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví, který nahradí stávající z roku 1991 a má přinést soulad s mezinárodními standardy. Návrh počítá s účinností od 1. ledna 2025 a prošel

Zvýšení spotřební daně z tabáku

Rok 2024 přinesl další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, součást dlouhodobého trendu vycházejícího z ochrany veřejného zdraví a boje se závislostmi. Od 1. dubna 2024 platí nové sazby i pro

Změny ve mzdách a daních pro rok 2024

Minimální mzda v roce 2024 Dochází k nárůstu minimální mzdy na částku 18 900 Kč/měsíc a 112,50 Kč/hodina. Pro rok 2024 nedochází ke zvýšení všech minimálních sazeb pro zaručenou mzdu. Ke zvýšení dochá

Comments


bottom of page