Informace k opravě základu daně u nedobytných pohledávek

Č. j. 86122/19/7100-20116-050485


Od 1. 4. 2019 dle ZDPH věřitel může provést opravu základu daně u pohledávek, které jsou považovány za nedobytné, a ze kterých se odvádí DPH. Společně s tím byly zrušeny opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, které nastaly po účinnosti novely.


Věřitel musí opravu základu daně uvést v části A.4 Kontrolního hlášení v položce Opravy u nedobytné pohledávky a dále musí uvést od 1. 10. 2019 do jedné ze tří částí, dále uvede v řádku 33 přiznání k DPH. Dlužník, opravuje-li základ daně dle ZDPH, provede snížení odpočtu za zdaňovací období, ve kterém se o těchto skutečnostech mohl dozvědět nebo dozvěděl. Opravu dlužník uvede do části B.2 Kontrolního hlášení do jedné ze tří částí Opravy u nedobytné pohledávky a řádku 34 přiznání k DPH.


Současně, pokud věřitel opravuje základ daně u nedobytné pohledávky, musí vystavit opravný daňový doklad.


Zdroj: www.financnisprava.cz


Spojte se s námi

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4

IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793

Společnost je zapsaná u RS v Praze, oddíl C, spisová značka 164615.

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.