Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

Generální finanční ředitelství vydalo pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku informaci, která obsahuje základní fakta o registraci k dani z přidané hodnoty a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v České republice vyplývají ze zákonů upravujících správu DPH. Zvláštní pozornost je věnována povinnostem při zasílání zboží, typicky při prodeji zboží prostřednictvím internetu osobám v České republice, pro které pořízení zboží není předmětem daně. Informaci najdete na https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Info_DPHregistrace_neus.osoby.pdf

Spojte se s námi

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4

IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793

Společnost je zapsaná u RS v Praze, oddíl C, spisová značka 164615.

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.