top of page

Nový zákon o účetnictví

Ministerstvo financí zveřejnilo návrh nového zákona o účetnictví, který nahradí stávající z roku 1991 a má přinést soulad s mezinárodními standardy. Návrh počítá s účinností od 1. ledna 2025 a prošel 991 připomínkami. Nový zákon klade větší důraz na účetní výkaznictví a jeho cíle, jako poskytování užitečných informací pro ekonomická rozhodnutí. Obsahuje nová vymezení prvků účetních výkazů a definuje požadavky na kvalitu účetních informací.

 

V návrhu jsou změny v účtování leasingu, goodwillu, dotací, současné hodnotě, rezervách a v rozhodném dni přeměny. Předložené prováděcí vyhlášky upravují metody, uspořádání a rozsah účetní závěrky. Důležité změny čekají i proces sestavení konsolidované účetní závěrky a povinnost auditu účetní závěrky pro velké a střední účetní jednotky.

 

Audit budou nově provádět pouze subjekty splňující 2 ze 3 kritérií:

  • obrat: nad 240 mil. Kč;

  • aktiva: nad 120 mil. Kč;

  • zaměstnanci: více než 50 zaměstnanců

 

Účinnost nového zákona bude záviset na implementaci přidružených předpisů.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Zvýšení spotřební daně z tabáku

Rok 2024 přinesl další zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků, součást dlouhodobého trendu vycházejícího z ochrany veřejného zdraví a boje se závislostmi. Od 1. dubna 2024 platí nové sazby i pro

Daně z nemovitých věcí pro rok 2024

Od 1.1.2024 přišla v účinnost novela zákona o dani z nemovitých věcí, jejíž novinky a změny ovlivňují povinnost podat daňové přiznání na rok 2024. Povinnost, ze kterých plyne povinnost podat daňové př

Změny ve mzdách a daních pro rok 2024

Minimální mzda v roce 2024 Dochází k nárůstu minimální mzdy na částku 18 900 Kč/měsíc a 112,50 Kč/hodina. Pro rok 2024 nedochází ke zvýšení všech minimálních sazeb pro zaručenou mzdu. Ke zvýšení dochá

Comments


bottom of page