Novela zákona o daních z příjmů od r. 2021

Poslanecká sněmovna projednává vládní návrh novely zákona o daních z příjmů.


Jedná se o zrušení daňového odpisování nehmotného majetku, kdy by mělo dojít k tomu, že by výdaje související s pořízením nehmotného majetku šly uplatnit přímo jako výdaje v účetnictví. Vztahovat by se to mělo na majetek pořízený od 1. 1. 2020.

Dále se jedná o zvýšení hranice pro hmotný majetek, která by vzrostla ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč, a to i u technického zhodnocení. Také by mělo dojít k opětovnému zavedení mimořádných odpisů u majetku v 1. a 2. odpisové skupině pořízeného od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.