Oprava základu daně u pohledávek nepřihlášených do insolvenčního řízení

STC (C-146/19)


Evropský soudní dvůr rozhodl ve sporu mezi slovinskou společností a tamním správcem daně týkající se opravy základu DPH u pohledávek. Soud se usnesl nad tím, že lze provést opravu základu daně z přidané hodnoty u pohledávky v případě, že prokáže, že byla nevymahatelná, ale nepřihlásil ji do insolvenčního řízení. Snížení základu daně tak má být umožněno za předpokladu, že věřitel prokáže, že jsou jeho pohledávky nevymahatelné.

Spojte se s námi

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4

IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793

Společnost je zapsaná u RS v Praze, oddíl C, spisová značka 164615.

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.