Oprava základu daně u pohledávek nepřihlášených do insolvenčního řízení

STC (C-146/19)


Evropský soudní dvůr rozhodl ve sporu mezi slovinskou společností a tamním správcem daně týkající se opravy základu DPH u pohledávek. Soud se usnesl nad tím, že lze provést opravu základu daně z přidané hodnoty u pohledávky v případě, že prokáže, že byla nevymahatelná, ale nepřihlásil ji do insolvenčního řízení. Snížení základu daně tak má být umožněno za předpokladu, že věřitel prokáže, že jsou jeho pohledávky nevymahatelné.