Osvobození dovozu zboží z Ukrajiny na záchranu životů

Aktualizováno: 19. 7.

Evropská komise rozhodla o dočasném odpuštění cel a DPH u zboží, které je dováženo z Ukrajiny za účelem záchrany životů. Jedná se například o potraviny, přikrývky, stany apod.


Opatření je účinné zpětně od 24. 2. 2022 do 31. 12. 2022.


Takovéto osvobození se týká:

  • Státních organizací (veřejné subjekty, veřejnoprávní subjekty – nemocnice, vládní organizace apod.)

  • Charitativních nebo dobročinných organizací, které jsou schváleny orgány členských států.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Od 1. 7. vstoupila v platnost novela zákona o dani silniční, která s účinností od 1. 1. 2022 ruší zálohy na silniční daň. Dále došlo k zúžení předmětu daně, kdy se silniční daň již nevztahuje na osobn

Finanční správa informovala o zjednodušení přístupu do datové schránky či zaručené identity a s tím spojeného přístupu do nové daňové informační schránky. Fyzické zahraniční osoby budou moci podat žád

Vláda chystá pro rok 2023 změny v limitu DPH, u paušální daně a u mimořádných odpisů. Do Poslanecké sněmovny nyní míří tyto návrhy: Zvýšení limitu registrace u DPH Návrh počítá se zvýšením limitu pro