Paušální daň pro živnostníky

Aktualizace: 5. lis 2020

Fyzické osoby vykonávající samostatnou činnost dle zákona o daních z příjmů (OSVČ a živnostníci) si budou moci uplatnit paušální daň, pokud příjmy z podnikání nepřesáhnou 800 000 Kč (dle pozměňovacího návrhu 1 000 000 Kč). Nesmí být registrovaní k dani z přidané hodnoty. Při uplatnění takto stanovené daně nebude možné odečíst si daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti.


Paušální daň bude obsahovat daň z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištění. Vše bude možné vyplnit v jednom formuláři.


Pro rok 2021 je částka daně stanovena na 5 469 Kč.


Návrh je nyní v Poslanecké sněmovně, čeká se na jeho schválení s možnou účinností od 1. 1. 2021.


Zdroj: Ministerstvo financí