Prodloužení osvobození od DPH a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Finanční správa uvedla, že po omezenou dobu bude od daně z přidané hodnoty a cla osvobozeno zboží dovážené ze třetích zemí

  • Státním subjektem, charitativní nebo dobročinnou organizací za podmínek, že zboží musí být rozděleno zdarma obětem pandemie způsobené pandemií SARS-CoV-2.

  • Záchrannými jednotkami, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu záchranných prací (vztahuje se zejména na lékařská zařízení a zdravotní personál, který bojuje s koronavirem).


Osvobození se nevztahuje na pořízení zboží z jiného členského státu, či nákupu v rámci tuzemska.


Na základě Rozhodnutí komise č. 2020/1101 byla lhůta možnosti osvobození prodloužena do 31. října 2020.

Spojte se s námi

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4

IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793

Společnost je zapsaná u RS v Praze, oddíl C, spisová značka 164615.

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.