Režim jednoho správního místa – One Stop Shop

Zvláštní režim jednoho správního místa, do nynějška Mini One Stop Shop, byl zaveden pro zjednodušení výběru DPH mezi unijními státy, kdy subjekt daně z přidané hodnoty se mohl registrovat u jednoho správce daně a při poskytnutí elektronické služby nad 10 000 EUR do EU dle § 10i odst. 2 ZDPH tento správce daně se vypořádal se spřízněným unijním správcem bez nutnosti osoby povinné k dani se registrovat v daném členském státě. Daná osoba povinná k dani nesměla mít v členském státě, kam poskytuje plnění, provozovnu.


Od 1. 7. 2021 se mění tento systém, kdy dochází k jeho rozšíření.


Plnění, která spadají pod OSS, jsou nyní:


  • Prodej zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU

  • Poskytnutí služeb zákazníkům v EU

  • Provozování elektronického rozhraní – využití elektronického tržiště, platformy, portálu pro usnadnění dodání zboží či poskytnutí služby v rámci EU

  • Prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetích zemí přímo koncovému spotřebiteli v EU

  • Poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani v EU


Jsou zavedeny 3 režimy OSS:

  • Režim EU – pro osoby se sídlem v ČR, pro osoby s provozovnou v ČR mající sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, pokud je zahájena přeprava nebo odeslání zboží v tuzemsku

  • Dovozní režim – pro osoby v ČR, nebo pro osoby s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU

  • Režim mimo EU – pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU


Využití režimu One Stop Shop není povinné, ale výrazně zjednoduší odvod DPH u určitých zdanitelných plnění.


Nadále je správcem daně tohoto systému Finanční úřad pro Jihomoravský kraj s územním pracovištěm v Brně I.


Možnost registrace do systému OSS je možné od 1. 4. 2021.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vracení daně zahraničním osobám – Brexit

Vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie od 1. 1. 2021 má mimo jiné vliv na nárok vracení daně z přidané hodnoty. Jelikož je Velká Británie nyní považována za t

Nájem nemovitých věcí a DPH

Od 1. ledna 2021 platí nové podmínky pro uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí, kdy do konce roku byla možnost uplatnit DPH u určitých nájmů nemovitých věcí. Od nového roku novelou zákona o DPH již ne