Senát neschválil zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Senát neschválil návrh zákona, který ruší daň z nabytí nemovitých věcí. Současně s jejím zrušení má dojít ke zpětným účinkům, kdy se povinnost platit daň nemá vztahovat na subjekty daně, kteří provedli vklad na katastr nejpozději v prosinci 2019. Dále by mělo dojít k prodloužení časového testu z prodeje nemovitých věcí k vlastnímu bydlení u daně z příjmů z 5 na 10 let.


Poslanecká sněmovna by zrušení měla znovu projednat v průběhu září.