Termín pro podání a zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí bez sankcí

Na základě Liberačního balíčku III a prominutí daně, či příslušenství daně, nastalo prodloužení lhůt sankcí a správních poplatků. Pokud u daně z nabytí nemovitých věcí dojde ke lhůtě pro stanovení daně mezi 31. 3. 2020 až 30. 11. 2020, je prominuto příslušenství daně vztahující se k pozdnímu podání daňového přiznání a pozdní úhradě daně. Avšak daň musí být uhrazena a daňové přiznání musí být podáno do 31. 12. 2020.


Zdroj: www.financnisprava.cz