Termín pro podání a zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí bez sankcí

Na základě Liberačního balíčku III a prominutí daně, či příslušenství daně, nastalo prodloužení lhůt sankcí a správních poplatků. Pokud u daně z nabytí nemovitých věcí dojde ke lhůtě pro stanovení daně mezi 31. 3. 2020 až 30. 11. 2020, je prominuto příslušenství daně vztahující se k pozdnímu podání daňového přiznání a pozdní úhradě daně. Avšak daň musí být uhrazena a daňové přiznání musí být podáno do 31. 12. 2020.


Zdroj: www.financnisprava.czSpojte se s námi

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4

IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793

Společnost je zapsaná u RS v Praze, oddíl C, spisová značka 164615.

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.