Vracení daně zahraničním osobám – Brexit

Vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie od 1. 1. 2021 má mimo jiné vliv na nárok vracení daně z přidané hodnoty. Jelikož je Velká Británie nyní považována za třetí zemi, místo § 82a ZDPH se nově použije § 83 – vrácení daně zahraničním osobám povinným k dani.


Takto zahraniční osoba má nárok na vrácení daně s místem plnění v tuzemsku, pokud zde nemá provozovnu a neuskutečňuje v tuzemsku jiná plnění než: dovoz zboží, plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet a dále dle odst. 1.


S daným státem, ve kterém je zahraniční osoba rezidentem (Velká Británie), musí platit princip vzájemnosti, aby šlo o vrácení daně vůbec požádat. Žádost musí být podána Finančnímu úřad pro hlavní město Prahu pouze písemně na předepsaném tiskopisu.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Režim jednoho správního místa – One Stop Shop

Zvláštní režim jednoho správního místa, do nynějška Mini One Stop Shop, byl zaveden pro zjednodušení výběru DPH mezi unijními státy, kdy subjekt daně z přidané hodnoty se mohl registrovat u jednoho sp

Nájem nemovitých věcí a DPH

Od 1. ledna 2021 platí nové podmínky pro uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí, kdy do konce roku byla možnost uplatnit DPH u určitých nájmů nemovitých věcí. Od nového roku novelou zákona o DPH již ne