Zasílání zboží do Velké Británie od 1. 1. 2021

Velká Británie zavede od 1. 1. 2021 nové podmínky pro zboží, které bude prodávané zahraničními subjekty koncovým spotřebitelům ve Velké Británii. Po skončení přechodného období v rámci Brexitu, bude důležitá částka 135 liber. Nebude-li hodnota zboží bez přepravy anebo pojištění převyšovat daný limit, prodejce se bude muset zaregistrovat k DPH ve Velké Británii a zároveň s tím bude účtovat britskou DPH. Náležitostí také bude povinnost uvést ve zjednodušené faktuře informaci o tom, že britská DPH byla účtována prodejcem. Vyvaruje se tím dvojího zdanění. Zásilky do limitu 135 liber též budou osvobozeny od cla.


V případě překročení limitu budou platit stejná pravidla jako nyní.