top of page

Zdanění automobilů pro zaměstnance

S účinností od 1. července nastalo rozšíření poskytnutí nepeněžního příjmu ve formě motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely.


Dle Zákona o daních z příjmů § 6 odst. 6 poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo, za příjem se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny (včetně DPH), je-li částka nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem 1 000 Kč.


Nyní došlo k rozšíření o poskytnutí nízkoemisního motorového vozidla dle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel. U takového vozidla se za příjem považuje částka 0,5 % vstupní ceny (včetně DPH). Limit je shodný 1 000 Kč.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Evropský parlament rozhodl o prodloužení článku 199a a 199b Směrnice o DPH (Směrnice 2006/112/ES) do 31. prosince 2026. Původní termín byl do konce června tohoto roku, kdy měl nastat tzv. konečný syst

bottom of page