Změny u daně z příjmů fyzických osob od 1. 1. 2022

Aktualizováno: 6. pro 2021

Od nového roku dochází ke zvýšení základní slevy na poplatníka, kterou si daný poplatník může uplatnit u jednoho zaměstnavatele. Nová částka se zvýší o 3 000 Kč na celkových 30 840 Kč (2 570 Kč měsíčně).


Novinkou je pak vznik nové slevy na dani z příjmů, a to za zastavené exekuce. Pokud za stanovených podmínek dojde k zastavení exekuce exekutorem a pohledávka nepřevyšuje 1 500 Kč (bez dalšího příslušenství) a vymáhání této exekuce trvalo minimálně 3 roky před platností vzniku této slevy. Jestliže pohledávka nebyla ani z části po 3 letech vymožena, je zavedena sleva na dani za zastavenou exekuci. Částka slevy odpovídá výši náhrady, kterou přizná exekutor oprávněnému při zastavení exekuce.


Také pak dochází k zrušení zastropování výše částky měsíčního daňového bonusu, nad který nešlo již daňový bonus uplatnit.


Pro zdaňovací období 2022 dochází ke změně měsíční částky paušální zálohy u poplatníků, kteří u daně z příjmů fyzických osob využívají paušální režim.


Tato částka bude nově ve výši 5 994 Kč, z čehož je zdravotní pojistné 2 627 Kč, sociální pojistné 3 267 Kč a daň z příjmů 100 Kč. U paušálního režimu nelze uplatnit výše uvedené slevy.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Výše minimální mzdy v roce 2022

Vláda schválila vzrůst minimální mzdy o 1 000 Kč na 16 200 Kč. Zvýšení minimální mzdy bude mít vliv mimo jiné na výši zaručených mezd u určených skupin profesí, dále pak na odvody zdravotního pojištěn

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

Vláda schválila podání žádosti Evropské unii na zvýšení limitu pro registraci k dani z přidané hodnoty (DPH). Tento limit by bylo možné navýšit ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč dříve, než