Změny zákona o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Od ledna 2020 jsou osvobozeny od daně z nemovitých věcí krajinné prvky, které jsou v evidenci ekologicky významných prvků před 1. 1. 2020. Jedná se o skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy či mokřady.


Zdroj: www.finacnisprava.cz


Spojte se s námi

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4

IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793

Společnost je zapsaná u RS v Praze, oddíl C, spisová značka 164615.

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.