Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Po opětovném vrácení návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí Senátem, Poslanecká sněmovna dne 15. 9. 2020 schválila definitivně její zrušení. Prezident zákon potvrdil podpisem.


Daň bude zneplatněna zpětně u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.


U poplatníků, kteří daň již uhradili, vznikl vratitelný přeplatek, který správce daně vrátí pouze na základě žádosti, kterou naleznete zde. Přeplatek bude vrácen do 30 dnů od podání žádosti.


Současně byla snížena maximální hodnota nezdanitelné části základu daně dle § 15 odst. 4 zákona o daních z příjmů pro fyzické osoby na 150 000 Kč, dále se pak prodlouží časový test pro osvobození od daně z příjmů u nemovitých věcí z 5 na 10 let.


Zdroj: Finanční správa