Zvýšení daňového bonusu a snížení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu

Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Nové změny se použijí až od 1.1. 2022.


Zvýšení daňového bonusu se týká pouze zvýhodnění na 2., 3. a další dítě. Z původních 19 404 Kč na druhé dítě se částka navýšila na 22 320 Kč (1 860 Kč měsíčně). Původní zvýhodnění na třetí a další dítě je navýšeno z 24 204 Kč na 27 840 Kč (2 320 Kč měsíčně). Zvýhodnění na první dítě zůstalo nezměněno.


Na základě znění přechodného ustanovení bude zvýšení daňového zvýhodnění na děti u příjmů ze závislé činnosti aplikováno až po skončení zdaňovacího období roku 2021. Zvýšené částky tak lze uplatnit až v rámci ročního zúčtování daně nebo daňového přiznání za rok 2021, a to v plné výši za celé zdaňovací období 2021.


Druhá změna zákona o daních z příjmů přináší v § 35d odst. 4 zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu na dítě ve výši 5 025 Kč. Z přechodných ustanovení novely zákona však vyplývá, že zrušení limitu se použije poprvé až při výpočtu zálohy na daň za měsíc leden 2022 pro zdaňovací období roku 2022.


Pro zaměstnavatele (plátce daně z příjmů ze závislé činnosti), tak platí, že zaměstnancům nemohou na měsíčním daňovém bonusu, který náleží za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2021, vyplatit více než 5 025 Kč měsíčně.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vracení daně zahraničním osobám – Brexit

Vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie od 1. 1. 2021 má mimo jiné vliv na nárok vracení daně z přidané hodnoty. Jelikož je Velká Británie nyní považována za t

Režim jednoho správního místa – One Stop Shop

Zvláštní režim jednoho správního místa, do nynějška Mini One Stop Shop, byl zaveden pro zjednodušení výběru DPH mezi unijními státy, kdy subjekt daně z přidané hodnoty se mohl registrovat u jednoho sp

Nájem nemovitých věcí a DPH

Od 1. ledna 2021 platí nové podmínky pro uplatnění DPH u nájmu nemovitých věcí, kdy do konce roku byla možnost uplatnit DPH u určitých nájmů nemovitých věcí. Od nového roku novelou zákona o DPH již ne