top of page

Zvýšení limitu pro peněžitý příspěvek na stravování

Od 20. 8. 2022 platí nový limit pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) za jednu směnu, který byl doposud ve výši 82, 60 Kč. Nově byl limit navýšen na 99,40 Kč.


Dále došlo ke změně stravného za pracovní cestu zaměstnance.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši


a) 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty se zvýšila na 51,40 Kč u 98 oktanového automobilového benzinu.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

S účinností od 1. července nastalo rozšíření poskytnutí nepeněžního příjmu ve formě motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely. Dle Zákona o daních z příjmů § 6 odst. 6 poskytuje

Evropský parlament rozhodl o prodloužení článku 199a a 199b Směrnice o DPH (Směrnice 2006/112/ES) do 31. prosince 2026. Původní termín byl do konce června tohoto roku, kdy měl nastat tzv. konečný syst

bottom of page