Informace k úhradě povinných testů na COVID-19

Na základě pandemie SARS-CoV-2 a výdajů a nákladů spojených s pandemií, Finanční správa vydala informace k daňové uznatelnosti u subjektů daně.


U zaměstnavatele (plátce) jsou náklady na povinný test na COVID-19 zaměstnanců povinným výdajem na základě nařízení vlády jako daňově uznatelné dle zákona o daních z příjmů. Pokud se u zaměstnanců jedná o povinné plnění ze strany zaměstnavatele, tento příjem není předmětem daně.


Pokud u podnikatele povinný test na COVID-19 souvisí s výkonem podnikatelské činnosti, jedná se o daňově uznatelný výdaj.