top of page

Vedení účetnictví

Iva Bukovjanová

Elee&Teree_Foto-1618_Bukovjanová_Iva_edi

Vaše účetnictví si vezme na starost zodpovědná účetní, která se orientuje v aktuálních předpisech a spolupracuje s daňovým poradcem i auditorem.

ACCOUNTING MANAGER

Postaráme se o kvalitní zpracování vašeho účetnictví dle platných českých předpisů.

Potřebujete vést kvalitně účetnictví ve vaší firmě? Svěřte ho do rukou pravidelně školených profesionálů. V Harnol & Partners se postaráme o to, aby bylo vše v bezvadném stavu dle platných českých předpisů. Zároveň vám pomůžeme ušetřit na daních a zastoupíme vás při jednáních s úřady nebo při daňových kontrolách. V rámci služeb nabízíme také účetní poradenstvírevizi stávajícího účetnictví.

Naše účetní oddělení spolupracuje s interním auditorem i daňovými poradci, kteří garantují správné zohlednění všech daňových předpisů, ošetření daňových rizik, optimalizaci vašich odvodů a zastupování při kontrolách ze strany správce daně. Ručíme za správné vedení účetnictví včetně vyhodnocení jednotlivých účetních případů z pohledu daně z příjmů i DPH. Vkládáte do nás svou důvěru, proto přebíráme veškerá rizika plynoucí z chybně vedeného účetnictví.

Využíváme nejmodernější software

Účetnictví vedeme v softwaru Helios ORANGE. Nemusíte tak investovat do vlastního účetního softwaru a jeho správy. Vzdálený přístup umožňuje řadu variant, které lze přizpůsobit vašim požadavkům a potřebám. Zároveň jsme schopni vést účetnictví i ve vámi preferovaném systému – například v SAP. Reporting nastavíme dle individuálních požadavků.

Vzdálený přístup do našeho účetního systému umožňuje

Samostatné vystavování faktur

Vystavování příkazů k úhradě, které lze importovat do vašeho internetového bankovnictví 

Evidence došlých faktur

Vedení pokladny apod.

Automatické hlídání splatnosti došlých faktur

Proč si nechat vést účetnictví

u Harnol & Partners

  • Máme přesah do daňového poradenství i auditu.

  • Řídíme se platnými českými předpisy.

  • Nabízíme služby daňového poradce, který je k dispozici nejen za účelem kontroly plnění všech povinností, ale zejména za účelem optimalizace odvodů.

  • Zajišťujeme ošetření daňových rizik.

  • Klienty zastupujeme při komunikaci s úřady i kontrolách ze strany správce daně.

  • Ručíme za správné vedení účetnictví včetně vyhodnocení jednotlivých účetních případů z pohledu daně z příjmů a DPH.

  • Pravidelná komunikace a reporting.

  • Využíváme nejmodernější software pro vedení účetnictví.

  • Účetnictví v rukách profesionálů, kteří se pravidelně školí.

  • Jsme pojištění proti způsobeným škodám.

bottom of page