Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pokračuje v revizi katastru nemovitostí. V souvislosti s přeměřením a změnou výměry či druhu pozemku v katastru nemovitostí může vzniknout povinnost podat přiznání a zaplatit daň, jejíž splatnost je do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Při neodvedení daně může vzniknout příslušenství daně ve formě pokuty či úroků z prodlení.


Zdroj: www.financnisprava.czSpojte se s námi

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
142 00 Praha 4

IČO : 24666793
DIČ : CZ24666793

Společnost je zapsaná u RS v Praze, oddíl C, spisová značka 164615.

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.