Zvýšení stropu na pojistné na sociálního zabezpečení na rok 2021

Byl zveřejněn maximální roční vyměřovací základ na pojistné na sociální zabezpečení na rok 2021, který bude činit 1 701 168 Kč.