Prominutí záloh na daň silniční za rok 2022

Ministr financí prominul platbu záloh na silniční daň za rok 2022 a to za celé období, kdy splatnost záloh je určena k 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022. Poplatníci daně tak nemusí uhradit zálohy, a to bez uvedení důvodu a bez jakéhokoliv dalšího úkonu.


K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě mimořádné situace – ruské invaze na území Ukrajiny a s tím spojené dopady.


Nebylo ale přistoupeno k prominutí celé silniční daně, která je splatná k 31. 1. 2023, nicméně je pravděpodobné, že Sněmovna schválí připravovanou novelu zákona o dani silniční, která zruší daňovou povinnost pro poplatníky od roku 2022, kteří mají motorová vozidla s hmotností do 12 tun, což je hranice pro osvobození Evropskou unií.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

S účinností od 1. července nastalo rozšíření poskytnutí nepeněžního příjmu ve formě motorového vozidla zaměstnavatelem pro služební i soukromé účely. Dle Zákona o daních z příjmů § 6 odst. 6 poskytuje